Firma InvestGIS Sp. z o.o. została zbudowana w oparciu o zespół wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej AGH oraz menadżerów i personel techniczny związanych z tą uczelnią z myślą o rozwijaniu technologii przetwarzania geo-danych.

Firma została założona w roku 2002 z kapitałem polskim.

Kluczowi członkowie zespołu posiadają wyższe wykształcenie (tytuły profesorskie i stopnie doktorskie) w takich dziedzinach jak geodezja, fotogrametria, przetwarzanie obrazu czy informatyka.

Członkowie zespołu technicznego zostali starannie wykształceni w tych obszarach z użyciem najnowszych technologii oraz programów kontroli jakości.

Firma jest zorientowana na osiągnięcie Idealnej Jakości dopingując swoich ludzi do czerpania satysfakcji z prowadzenia projektów najlepiej jak to możliwe.

Jako rezultat, InvestGIS i jego zespół projektowy konsekwentnie osiąga najwyższe zadowolenie swoich klientów w przetwarzaniu geo-danych.

Firm oferuje również profesjonalne szkolenia z zakresu fotogrametrii, teledetekcji, skaningu laserowego  i przetwarzania geo-danych.

Działalność

InvestGIS specjalizuje się w przetwarzaniu geo-danych.

Firma uczestniczy w projektach związanych z przetwarzaniem danych pozyskanych z pomiarów naziemnych, niskopułapowych (drony), lotniczych i satelitarnych.

Przetwarzane są wszelkiego rodzaju geo-dane w różnych postaciach zarówno wektorowych jak i rastrowych.

Firma uczestniczy w tworzeniu, kompilacji i utrzymaniu Systemów Informacji Geograficznej (GIS) oraz systemów GPS/GNSS.

Wyszkolona kadra, wykorzystująca wysoce zaawansowaną technologię cyfrową jest wiodąca w systemach map cyfrowych, a jej doświadczenie zostało wyniesione z prac nad rzeczywistymi projektami zarówno krajowymi jak i zagranicznymi.

Te okoliczności gwarantują najwyższą jakość produktu końcowego.

Dodatkowo, stosowanie obróbki i kompilacji obrazów cyfrowych jest wysoce wydajne pod względem dokładności, kosztów i czasu potrzebnego na realizację dowolnego projektu.

Celem firmy jest dostarczanie usług związanych z rynkiem GIS w kraju i zagranicą:

  • wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych
  • fotogrametria i teledetekcja ( naziemna, niskopułapowa – (drony), lotnicza i satelitarna)
  • sprzedaż oprogramowania geomatycznego
  • rozwijanie własnych aplikacji geomatycznych
  • tworzenie GIS-owych systemów internetowych w oparciu o bazy danych Oracle, dBase, Access, MySql

Dystrybucja

Oprogramowanie geomatyczne

InvestGIS od początku swej działalności jest wyłącznym dystrybutorem na Polskę kanadyjskiego oprogramowania CATALYST (PCI Geomatica).

Oprogramowanie to jest jednym z najlepiej zaprojektowanych, wielofunkcyjnych i najdynamiczniejszych rozwiązań geomatycznych dostępnym aktualnie na rynku. Pakiet oprogramowania oferuje narzędzia do teledetekcji, fotogrametrii, kartografii i GIS.

Wszystkie te narzędzia oferowane są w jednym zwartym środowisku, co daje efekt w postaci doskonałej produktywności i najwyższej jakości produktów.

InvestGIS posiada w swej ofercie również oprogramowanie:

Dephos – stacja fotogrametryczna

Limon – oprogramowanie do przetwarzania chmury punktów

Partnerzy naukowi

Partnerzy

Kontakt

InvestGIS Sp. z o.o.
ul. Czarnowiejska 36, 30-054 Kraków

NIP: 676-22-29-595
KRS: 0000146215
REGON: 356596072

@: biuro@investgis.pl
m: +48 606 668 665