InvestGIS specjalizuje się w obróbce niskopułapowych, lotniczych i satelitarnych obrazów cyfrowych oraz tworzeniu, kompilacji i utrzymaniu Systemów Informacji Geograficznej (GIS) oraz systemów GPS/GNSS.

Wyszkolona kadra, wykorzystująca wysoce zaawansowaną technologię cyfrową jest wiodąca w systemach map cyfrowych, a jej doświadczenie zostało wyniesione z prac nad rzeczywistymi projektami. Te okoliczności gwarantują najwyższą jakość produktu końcowego.

Dodatkowo, stosowanie obróbki i kompilacji obrazów cyfrowych jest wysoce wydajne pod względem dokładności, kosztów i czasu potrzebnego na realizację dowolnego projektu.

Celem firmy jest dostarczanie usług związanych z rynkiem GIS :

  • wykonywanie map geodezyjnych,
  • wykonywanie ortofotomap niskopułapowych (drony), lotniczych i satelitarnych,
  • sprzedaż oprogramowania kanadyjskiej firmy PCI Geomatics (firma jest jedynym przedstawicielem na Polskę),
  • sprzedaż własnego systemu nawigacji samochodowej GPS, pozwalającego na śledzenie pojazdów nie tylko ze stanowisk dyspozytorskich, ale również przez internet,
  • GIS-owe systemy internetowe w oparciu o bazy danych Oracle, dBase, Access, MySql.
  • szkolenia z zakresu fotogrametrii, teledetekcji i skaningu laserowego
  • szkolenia z zakresu przetwarzania geodanych